Ordförande

Namn - Vakant för 2019

E-post - ordf@gnds.org  

Telefon

För 2019 har vi förnärvarande ingen vald ordförande. Jimmy på bilden var ordförande fram till årsmötet 2019

 

Vice ordförande

Namn - Ulf Johansson

E-postulf.reine@hotmail.com

Telefon - 0733-000300

 

Ulf som har varit medlem sedan 1970 är en stor tillgång för föreningen med sina gedigna och stora kunskaper om föreningen och inom olika dansstilar. Han har även stor erfarenhet av föreningens övriga aktiviteter. Föreningens egen Ernst Kirchsteiger!

Kassör

Namn - Lennart Thorson

E-post - kassa@gnds.org

Telefon - 0706-59 69 30

Är föreningens kassör sedan årsmötet i februari 2011, blev medlem 2005. Lennart är en mycket positiv person som tar alla uppdrag med ett leende.
Han är också den som är kontaktperson för uppvisningar runt midsommar.

IMG_0650

Sekreterare

Namn - Yvonne Carnebro

E-post - sekr@gnds.org

Telefon -

Sänder vidare information från GNDS sekreterarmail till styrelse, funktionärer och medlemmarna.

Yvonne är ny som vald funktionär inom föreningen sedan årsmötet 2017, men har under flera år hjälpt till med både representation och inte inte minst varit behjälplig med soppkok till vår årliga Planetakväll, då hon kom med i föreningen redan 2012.

Vice sekreterare

Namn - Christina Bernerus

E-post - christina.bernerus@svenskakyrkan.se

Telefon -
Kom med i styrelsen vid årsmötet 2017 men har varit medlem sedan 2009. Hon är en flitig dansare, som oftast är med på våra uppvisningar. Christina brukar också vara den som håller i vår Fairtradekväll med både en kort föreläsnng samt försäljning av olika produkter.
Christina ser som vice sekreterare till att föreningens protokoll blir skrivna.


 

Ersättare

Namn - Lillemor Flodén Magnusson
E-post

Telefon

 

Tar bla hand om föreningens uppvaktningar

Började i föreningen xxx, invald xxx. Hon har varit förenignens dräktråd under många år och även hållit föredrag om klädhistoria. Har varit mycket aktiv på distriktsnivå som både sekreterare och inom dräktsektionen och från 2019 ingår Lillemor nu som ersättare i föreningens styrelse. 

Bild på Lillemor kommer - just nu är det föregående!

Ersättare

Namn - Maria Thorson

E-post - info@gnds.org

Telefon - 0709-37 09 07

 

Medlem sedan 1992. Hon arbetar aktivt med PR och information inom föreningen samt är redaktionsansvarig för Folkdansringens tidning Vävan. Har gjort flera olika informationsblad och andra kluriga informationsdetaljer för att visa upp föreningen för allmänheten.

Kontakta styrelsen