Stadgar

§1 Ändamål

Föreningens ändamål är att skapa intresse för, och sprida kunskap om svensk Bygdekultur, såsom dräkt, dans, musik och slöjd. Föreningens ändamål är också att sprida livsglädje genom ett gott kamratskap och ett berikande nöjesliv.

§2

Föreningen är neutral avseende politik, religion, etnicitet och sexuell läggning.

Föreningen är ansluten till Svenska Folkdansringen.

§3 ...

Vill du läsa hela dokumentet med föreningens stadgar - öppna pdf dokumentet!

Dessa stadgar grundar sig på tidigare stadgar av den 18 januari 1962 med påföljande ändringar godkända på årsmötet den 3 februari 2011, kvartalsmötet den 14 april 2011 samt årsmötet 6 februari 2020. 
 

Utöver dessa stadgar gäller för medlem stadgar för Göteborgs distrikt av Svenska Folkdansringen och Svenska Folkdansringen.

En gåva till föreningen - Vi ordnar ett gåvobrev

Vill du lämna en gåva som hyllning till GNDS Stipendiefond

Fonden är en sammanslagning av Märta Lindgrens fond, Elsa Fredins fond och Erik Betz minnesfond. Medlen i fonden förvaltas av styrelsen i GNDS

Fonden har till ändamål att dela ut stipendier för att befrämja dans och forskning kring dans samt musik- och ledarutbildning inom folkdans, dräkt och slöjd, vilket överensstämmer med föreningens ändamål.

Bankgiro 859-7056

Förutom att sända in ditt bidrag till ovanstående bankgiro - fyll i formulärfältet här bredvid, för att vi skall kunna ordna med Gåvobrev


En gåva kan var som hyllning till föreningen, likväl som du vill hylla någon person/organistion genom att ge mottagrens ett bevis på att du har satt in ett bidrag på GNDS Stipendiefond​. Ett gåvobrev kan vara lika aktuellt att överlämna vid såväl födelsedag som vid begravning

Stadgar och ansökan för GNDS stipendiefond - klicka här!

Bestämmelser för utdelning av GNDS förtjänsttecken - klicka här!

GNDS stadgar i PDF version:


  • Vill du hylla någon genom att sända en gåva till GNDS Stipendiefond, behöver vi den personen/organisationens kontaktperson samt adress

  • Datum för överlämnandet av hyllningen behövs oavsett om mottagaren är GNDS eller annan person/organisation
  • Kryssa för vilket ändamål din hyllning har, för att rätt gåvobrev skall sändas ut